Skip to the content.

PROMS Admin i MRS

Registeransvarlig har tilgang til et Admingrensesnitt for PROMs i MRS.

MRS PROMS Admin

Her kan man sette hvilke PROMS-skjema som skal være aktive for utsending og samtidig sette utløpstid og purretid som skal være gjeldende for registeret. Default er 30 dagers utlåpstid og 15 dagers purretid.

PROMS Bestillinger

Lista med PROMS-bestillinger kan filtreres på skjema, tidspunkt og status. Lista viser diverse informasjon om bestillingene, f.eks. bestillingstidspunkt og tidspunkt for når bestillingen er besvart eller utgått. Status kan være Bestilt, Besvart, Utgått eller Feilet. I-ikonet viser hvilken kanal varslingen er sendt til mottaker.

Datadump av PROMS bestillinger

PROMS-bestillingene er tilgjengelig for nedlasting til Excel (datadump) ved å klikke på knappen Last ned alle bestillinger til excel (råformat). Datadumpen inneholder følgende:

OrderStatus:

Statuskoder for en bestilling:

ErrorCode:

Feilkoder som kan oppstå ved en bestillingen:

NotificationChannel

Mottaker er varslet via en av følgende kanaler:

DistributionRule:

Pasientskjemaet er distribuert med en av følgende regler: