Skip to the content.

FLERSPRÅKLIGHET I PASIENTSKJEMA

Sist oppdatert 21.09.2021

Hvilke språk støttes

Oppretting av skjema

Først opprettes et skjema på norsk. Deretter lager man en kopi av dette skjema, vha “Lag-kopi”-funksjonen, og oversetter all tekst, inkludert hjelpetekst til engelsk. NB: Det er viktig av alle variablene (feltnavn) i skjemaene er like i de to versjonene.

Navnet på skjemaene kan med fordel inneholde hvilket språk skjemet er på. F.eks.

Visningsnavnet oversettes på skjemaets språk

Når dette er på plass gir man beskjed til eprom@hemit.no slik at Admin i ePROM kan sette riktig spåkkode på skjemaene, no for norsk og en for engelsk. Skjemaene vil vises med et flaggikon i Skjemakatalogen:

language

I tillegg oppretter Admin et Samleskjema med aktuelle språkkoder, no og en.

Deretter kan man i dette Samleskjemaet legge inn ønskede skjema. Man må krysse av for både den norske og den engelske versjonen og sette like verdier på rekkefølge og ev om skjemaet er obligatorisk.

language2

Utfylling av pasientskjemaet

Når bruker mottar et slik skjema får man valget mellom NORSK og ENGELSK.

language4

Når det valget er gjort vises skjemaene på det valgte språket.

Ved eventuell mellomlagring i helsenorge vil språkvalget lagres og man slipper å velge på nytt når man åpner skjemet igjen.