Skip to the content.

SENDE MELDING SOM SMS og EPOST

Sist oppdatert 27.08.2019

Innholdsfortegnelse

SENDE MELDING SOM SMS

SENDE MELDING SOM EPOST

SENDE MELDING SOM SMS

Hvis man har behov for å sende korte beskjeder til pasienten kan man sende dette som SMS via ePROM.

Det er viktig at dette er ikke-sensitiv informasjon.

Alle URL’ene som er oppgitt i dette dokumentet går mot integrasjonsmiljøet for ePROM

Sende melding klient-side

Eksempelkode (javascript)

function sendUnsecureMessageSms() {
  var url = 'https://proms2.hemit.org/PromsWebApi/api/unsecuremessagesms'; // Demo server
  var apiKey = ""; // The ApiKey for your system
  var smsText = " En ikkeSensitivMelding som ikke er sensitiv "; // Message
  var nationalId = "26073941651"; // the national ID of the patient (Norsk fødselsnummer or D-nummer)
  var phoneNumber = ""; // The mobile number if provided

  $.ajax({
    url: url,
    type: "POST",
    contentType: "application/json;charset=utf-8",
    data: JSON.stringify({
      apiKey,
      smsText,
      nationalId,
      phoneNumber
    }),
    success: function(data) {
      alert("success: " + data.Success);
    },
    error: function() {
      alert("Error!");
    }
  });
}

URL for Web API kall

https://proms2.hemit.org/PromsWebApi/api/unsecuremessagesms

Parametere - Inn

The mobile number if provided One of the parameters nationalId or phoneNumber must be provided.

One of the parameters nationalId or phoneNumber must be provided.

Parametere – Ut

Metode

POST

Sende melding server-side

API

Tilgjenglig som NuGet pakke

NuGet repository: https://hemit.myget.org/F/hemitpublic/api/v3/index.json

Navn: Hemit. Proms. Integration

Eksempelkode (C#)

[HttpPost]
public JsonResult SendUnsecureMessageSms(string nationalId)
{
  var promsApiBaseUrl = ConfigurationManager.AppSettings["PromsApiBaseUrl"];
  var smsText = "En ikkeSensitivMelding som ikke er sensitiv";
  var apiKey = ConfigurationManager.AppSettings["PromsApiKey"];
  var response = Api.SendUnsecureMessageSms(promsApiBaseUrl, apiKey, smsText, nationalId);
  if (result.HasErrors)
  {
    Response.StatusCode = result.ErrorStatusCode.Value;
    Response.Write(result.ErrorJson);
    return null;
  }

  return Json(new {success = response.Success});
}

Parametere - Inn

One of the parameters nationalId or phoneNumber must be provided.

promsApiBaseUrl skal være https://proms2.hemit.org/PromsWebApi

Parametere – Ut

Feilsituasjoner

Følgende feilsituasjoner kan oppstå:

SENDE MELDING SOM EPOST

Hvis man har behov for å sende informasjon til pasienten kan man sende dette som Epost via PROMs.

Det er viktig at dette er ikke-sensitiv informasjon.

Bestilling av skjema kan gjøres både fra server-side og fra klient-side. Ved kall fra server-side kan man benytte seg av et API utviklet av Hemit og distribuert som NuGet pakke for å forenkle oppkoblingen.

Alle URL’ene som er oppgitt i dette dokumentet går mot integrasjonsmiljøet for ePROM

Sende melding klient-side

Eksempelkode (javascript)

function sendUnsecureMessageEmail() {
  var url = 'https://proms2.hemit.org/PromsWebApi/api/unsecuremessageemail'; // Demo server
  var apiKey = ""; // The ApiKey for your system
  var emailTitle = " En ikkeSensitivTittel som ikke er sensitiv "; // Subject
  var emailText = " En ikkeSensitivMelding som ikke er sensitiv "; // Message
  var nationalId = "26073941651"; // the national ID of the patient (Norsk fødselsnummer or D-nummer)
  var emailAddress = ""; // The email address if provided

  $.ajax({
    url: url,
    type: "POST",
    contentType: "application/json;charset=utf-8",
    data: JSON.stringify({
      apiKey,
      emailTitle,
      emailText,
      nationalId,
      emailAddress
    }),
    success: function(data) {
      alert("success: " + data.Success);
    },
    error: function() {
      alert("Error!");
    }
  });
}

URL for Web API kall

https://proms2.hemit.org/PromsWebApi/api/unsecuremessageemail

Parametere - Inn

One of the parameters nationalId or emailAddress must be provided.

Parametere – Ut

Metode

POST

Sende melding server-side

API

Tilgjenglig som NuGet pakke

NuGet repository: https://hemit.myget.org/F/hemitpublic/api/v3/index.json

Navn: Hemit. Proms. Integration

Eksempelkode (C#)

[HttpPost]
public JsonResult SendUnsecureMessageEmail(string nationalId)
{
  var promsApiBaseUrl = ConfigurationManager.AppSettings["PromsApiBaseUrl"];
  var emailTitle = "En ikkeSensitivTittel som ikke er sensitiv";
  var emailText = "En ikkeSensitivMelding som ikke er sensitiv";
  var emailAddress = "";
  var apiKey = ConfigurationManager.AppSettings["PromsApiKey"];
  var response = Api.SendUnsecureMessageEmail(promsApiBaseUrl, apiKey, emailTitle, emailText, nationalId, emailAddress);
  if (result.HasErrors)
  {
    Response.StatusCode = result.ErrorStatusCode.Value;
    Response.Write(result.ErrorJson);
    return null;
  }

  return Json(new {success = response.success});
}

Parametere - Inn

One of the parameters nationalId or emailAddress must be provided.

promsApiBaseUrl skal være https://proms2.hemit.org/PromsWebApi

Parametere – Ut

Feilsituasjoner

Følgende feilsituasjoner kan oppstå: