SENDE MELDING SOM SMS og EPOST

Sist oppdatert 27.08.2019

Innholdsfortegnelse

SENDE MELDING SOM SMS

SENDE MELDING SOM EPOST

SENDE MELDING SOM SMS

Hvis man har behov for å sende korte beskjeder til pasienten kan man sende dette som SMS via ePROM.

Det er viktig at dette er ikke-sensitiv informasjon.

Alle URL’ene som er oppgitt i dette dokumentet går mot integrasjonsmiljøet for ePROM

Sende melding klient-side

Eksempelkode (javascript)

function sendUnsecureMessageSms() {
  var url = 'https://proms2.hemit.org/PromsWebApi/api/unsecuremessagesms'; // Demo server
  var apiKey = ""; // The ApiKey for your system
  var smsText = " En ikkeSensitivMelding som ikke er sensitiv "; // Message
  var nationalId = "26073941651"; // the national ID of the patient (Norsk fødselsnummer or D-nummer)
  var phoneNumber = ""; // The mobile number if provided

  $.ajax({
    url: url,
    type: "POST",
    contentType: "application/json;charset=utf-8",
    data: JSON.stringify({
      apiKey,
      smsText,
      nationalId,
      phoneNumber
    }),
    success: function(data) {
      alert("success: " + data.Success);
    },
    error: function() {
      alert("Error!");
    }
  });
}

URL for Web API kall

https://proms2.hemit.org/PromsWebApi/api/unsecuremessagesms

Parametere - Inn

The mobile number if provided One of the parameters nationalId or phoneNumber must be provided.

One of the parameters nationalId or phoneNumber must be provided.

Parametere – Ut

Metode

POST

Sende melding server-side

API

Tilgjenglig som NuGet pakke

NuGet repository: https://hemit.myget.org/F/hemitpublic/api/v3/index.json

Navn: Hemit. Proms. Integration

Eksempelkode (C#)

[HttpPost]
public JsonResult SendUnsecureMessageSms(string nationalId)
{
  var promsApiBaseUrl = ConfigurationManager.AppSettings["PromsApiBaseUrl"];
  var smsText = "En ikkeSensitivMelding som ikke er sensitiv";
  var apiKey = ConfigurationManager.AppSettings["PromsApiKey"];
  var response = Api.SendUnsecureMessageSms(promsApiBaseUrl, apiKey, smsText, nationalId);
  if (result.HasErrors)
  {
    Response.StatusCode = result.ErrorStatusCode.Value;
    Response.Write(result.ErrorJson);
    return null;
  }

  return Json(new {success = response.Success});
}

Parametere - Inn

One of the parameters nationalId or phoneNumber must be provided.

promsApiBaseUrl skal være https://proms2.hemit.org/PromsWebApi

Parametere – Ut

Feilsituasjoner

Følgende feilsituasjoner kan oppstå:

SENDE MELDING SOM EPOST

Hvis man har behov for å sende informasjon til pasienten kan man sende dette som Epost via PROMs.

Det er viktig at dette er ikke-sensitiv informasjon.

Bestilling av skjema kan gjøres både fra server-side og fra klient-side. Ved kall fra server-side kan man benytte seg av et API utviklet av Hemit og distribuert som NuGet pakke for å forenkle oppkoblingen.

Alle URL’ene som er oppgitt i dette dokumentet går mot integrasjonsmiljøet for ePROM

Sende melding klient-side

Eksempelkode (javascript)

function sendUnsecureMessageEmail() {
  var url = 'https://proms2.hemit.org/PromsWebApi/api/unsecuremessageemail'; // Demo server
  var apiKey = ""; // The ApiKey for your system
  var emailTitle = " En ikkeSensitivTittel som ikke er sensitiv "; // Subject
  var emailText = " En ikkeSensitivMelding som ikke er sensitiv "; // Message
  var nationalId = "26073941651"; // the national ID of the patient (Norsk fødselsnummer or D-nummer)
  var emailAddress = ""; // The email address if provided

  $.ajax({
    url: url,
    type: "POST",
    contentType: "application/json;charset=utf-8",
    data: JSON.stringify({
      apiKey,
      emailTitle,
      emailText,
      nationalId,
      emailAddress
    }),
    success: function(data) {
      alert("success: " + data.Success);
    },
    error: function() {
      alert("Error!");
    }
  });
}

URL for Web API kall

https://proms2.hemit.org/PromsWebApi/api/unsecuremessageemail

Parametere - Inn

One of the parameters nationalId or emailAddress must be provided.

Parametere – Ut

Metode

POST

Sende melding server-side

API

Tilgjenglig som NuGet pakke

NuGet repository: https://hemit.myget.org/F/hemitpublic/api/v3/index.json

Navn: Hemit. Proms. Integration

Eksempelkode (C#)

[HttpPost]
public JsonResult SendUnsecureMessageEmail(string nationalId)
{
  var promsApiBaseUrl = ConfigurationManager.AppSettings["PromsApiBaseUrl"];
  var emailTitle = "En ikkeSensitivTittel som ikke er sensitiv";
  var emailText = "En ikkeSensitivMelding som ikke er sensitiv";
  var emailAddress = "";
  var apiKey = ConfigurationManager.AppSettings["PromsApiKey"];
  var response = Api.SendUnsecureMessageEmail(promsApiBaseUrl, apiKey, emailTitle, emailText, nationalId, emailAddress);
  if (result.HasErrors)
  {
    Response.StatusCode = result.ErrorStatusCode.Value;
    Response.Write(result.ErrorJson);
    return null;
  }

  return Json(new {success = response.success});
}

Parametere - Inn

One of the parameters nationalId or emailAddress must be provided.

promsApiBaseUrl skal være https://proms2.hemit.org/PromsWebApi

Parametere – Ut

Feilsituasjoner

Følgende feilsituasjoner kan oppstå: