Skip to the content.

Kostnader ved bruk av ePROM

Eventuelle kostnader knyttet til distribusjon av skjema blir fakturert bestillersystemet.

Distribusjon av digitale skjema

Kostnader for distribusjon av skjema:

Distribusjon av papirskjema

Lisensbaserte skjema

Avtale om bruksrett til lisensierte skjema skjer mellom bestillersystem og rettighetshaver. Kostnader knyttet til dette faktureres av rettighetshaver til bestillersystem.