Skip to the content.

Finn ID på en Proms-bestilling i MRS

I forbindelse med feilsøking på spesifikke pasientskjema i ePROM er det behov for å finnes ID på selve proms-bestillingen.

Hvis man vet hvilket MRS-skjema, som proms-bestillingen er bestilt på, kan man finne bestillingsID på følgende måte:

Mere informasjon anngående Administrasjon av PROMS i MRS

Hvis man har kontakt med pasienten

Hvis man har kontakt med pasienten kan man be om få tilsendt URL til pasientskjemaet som pasienten forsøker å fylle ut.

Eksempel på en slik URL er https://pasientrapportering.nhn.no/proms/Form/Edit/d44bee96-b045-4e78-b499-f3196be85a52

BestillingsID på proms-bestillingen er de 36 siste tegn i denne URL d44bee96-b045-4e78-b499-f3196be85a52

Dette vil gjelde uavhengig av om pasienten har mottatt pasientskjemaet via helsenorge.no, Digital post eller e-post