Skip to the content.

ePROM proxy - ePROX

ePROM proxy - ePROX - gir muligheten for to eller flere bestillersystem til å samarbeide om bestilling av pasientskjema og mottak av av besvarte pasientskjema.

Bakgrunnen for ePROX at det finnes flere registre med overlappende pasientgrupper. Det har ikke vært mulig å koordinere utsending av pasientskjema på tvers av registre, og det har ført til at pasienter får henvendelser flere ganger om samme hendelse/sykdomsforløp, eller at noen registre får lavere dekningsgrad enn nødvendig.

ePROX vil gjøre det mulig for et register å koble seg på et annet registers bestilling, forutsatt at begge registre er konfigurert til å bruke ePROX.

eprom

Overordnet flytdiagram

Bestilling av skjema som allerede er bestilt, men ikke besvart

Flytdiagrammet under viser hva som skjer når to registre bestiller samme skjema via ePROX. I dette tilfellet bestiller begge registre skjemaet før pasienten svarer. Begge registre kobles da til samme bestilling mot ePROM, og mottar svaret samtidig når/hvis pasienten velger å svare.

eprox

Bestilling av skjema som allerede er besvart

Flytdiagrammet under viser hva som skjer når to registre bestiller samme skjema via ePROX. I dette tilfellet bestiller register nr 2 skjemaet etter at pasienten har svart på bestillingen fra register 1. Register 2 vil da motta svaret umiddelbart.

eprox

ePROX i bruk

Tilbake