ePROM

Release Note siste versjon

Kostnader ved bruk av ePROM

Start-guide

Startguide

Skisser

Overordnetskisse

Overordnetskisse papir

Overordnetskisse pasientinitiert

Designskisse

Selvbetjeningsløsning

Brukerdokumentasjon for selvbetjeningsløsning

Skjemabygger

Administrasjon av Skjemainformasjon

Pasientskjema via epost og sms

Integrasjonsguide

Integrasjonsguide
Integrasjonsguide for skjemautfyller

Utfylling av skjema

Utfylling av skjema

Administrasjon av PROMS i MRS

Administrasjon av PROMS i MRS

Finne ID på en PROMS-bestilling i MRS