ePROM

Start-guide

Startguide

Skisser

Overordnetskisse

Overordnetskisse papir

Designskisse

Selvbetjeningsløsning

Brukerdokumentasjon for selvbetjeningsløsning

Administrasjon av Skjemainformasjon

Pasientskjema via epost og sms

Integrasjonsguide

Integrasjonsguide v2.3

Utfylling av skjema

Utfylling av skjema

Administrasjon av PROMS i MRS

Administrasjon av PROMS i MRS

Finne ID på en PROMS-bestilling i MRS