Skip to the content.

ePROM

Endringer i ePROM v12.1.2 - (Juni 2024)

Tidligere releaser

Startguide

Hva er ePROM?

Startguide - hvordan komme i gang med å bruke ePROM

Selvbetjeningsløsning

Brukerdokumentasjon for selvbetjeningsløsning

Skjemabygger

Flerspråklighet i pasientskjema

“På vegne av”-funksjonalitet

Reservasjon mot forskning

Varslingskanaler og utfylling av skjema

Varslingskanaler og utfylling av skjema

Brukerstøtte

Brukerstøtte - hvordan hjelpe pasienten når feil oppstår

Integrasjonsguide

Integrasjonsguide

Integrasjonsguide for skjemautfyller

Verifisering av integrasjoner

Skisser

Overordnet skisse for ePROM

Overordnet skisse ePROM på papir

Teknisk skisse ePROM helsenorge

Teknisk skisse ePROM Digdir

Teknisk skisse ePROM Samtykke/Reservasjon

Overordnet skisse og flytdiagram pasientinitiert/personinitiert ePROM

Overordnet skisse og flytdiagram ePROM “på vegne av”-funksjonalitet

Overordnet skisse ePROX

Administrasjon av PROMS i MRS

Administrasjon av PROMS i MRS

Finne ID på en PROMS-bestilling i MRS

Kostnader

Kostnader ved bruk av ePROM