ePROM

Start-guide

Startguide

Skisser

Overordnetskisse

Designskisse

Selvbetjeningsløsning

Brukerdokumentasjon for selvbetjeningsløsning

Administrasjon av Skjemainformasjon

Pasientskjema via epost og sms

Integrasjonsguide

Integrasjonsguide v2.1

Utfylling av skjema

Utfylling av skjema

Administrasjon av PROMS i MRS

Administrasjon av PROMS i MRS

Finne ID på en PROMS-bestilling i MRS