Skip to the content.

Utfylling av skjema

Sist oppdatert 23.08.2018

Innhold

Helsenorge

Digital Postkasse

Pålogging

Helsenorge

Hvis pasienten er DigitaltAktiv på Helsenorge når pasientskjemaet sendes ut får man tilgang til skjemaet via Helsenorge.

Når man åpner skjemaet via Helsenorge får man mulighet til å lagre skjemaet. Hvis man ikke ønsker å fylle ut alle spørsmålene i skjemaet kan man lagre skjema med de spørsmålene som er utfylt og åpne skjemaet ved en senere anledning og fortsette med utfyllingen.

Utfylling1

Når alle obligatoriske spørsmål er besvart leverer man skjema og man får kvitteringsmelding på at skjemaet er levert. Pasienten har nå tilgang til det utfylte skjemaet i sitt Personlige Helsearkiv hos Helsenorge.

Hvis det oppstår kommunikasjonssvikt mot Helsenorge vil det ikke være mulig å fylle ut og levere skjemaet. Feilmelding vises:

Utfylling2

Digital Postkasse

Hvis pasienten ikke er DigitaltAktiv på Helsenorge når pasientskjemaet sendes ut får man tilgang til skjemaet via Digital Postkasse.

Når man åpner skjemaet får man litt informasjon om Helsenorge og Personlig Helsearkiv.

Utfylling3

Ved utfylling av skjemaet vil pasienten nå ikke få muligheten til å lagre skjemaet før det er fullført. Pasienten må fylle ut alle obligatoriske spørsmål og levere skjemaet.

Utfylling4

Når alle obligatoriske spørsmål er besvart leverer man skjema og man får kvitteringsmelding på at skjemaet er levert. Pasienten tilsendt det utfylte skjemaet til sin Digitale Postkasse.

Pålogging

Utfylling av PROMsskjema krever pålogging med BankID – Nivå 4.

Logger man på Helsenorge og får tilgang til skjemaet her slipper ny pålogging for å fylle ut skjemaet.

Logger man på Digital Postkasse og får tilgang til skjemaet her må man logge på på nytt for å fylle ut skjemaet.