Skip to the content.

Brukerdokumentasjon for selvbetjeningsløsning

Sist oppdatert 23.09.2021

Skjemakatalog

Informasjon til pasienten

Skjemainformasjon

Bestillersystemer

Skjemastatistikk

Brukeradministrasjon

Hovedmeny

Dashboard for ePROM. Trykk på PROMS Administrasjon eller Hovedmeny øverst til venstre for å komme hit fra hvilken som helst side

ePROM_admin_dashboard

Skjemakatalog

Oversikt over tilgjengelige skjema og mulighet for å administrere eksisterende og opprette nye skjema.

ePROM_admin_skjemakatalog

Skjema som er tilgjengelige for alle bestillersystemer ligger under Felles, skjema som kun er tilgjengelig for eget bestillersystem ligger under Mine. Det er mulig å søke opp skjema ved å skrive inn hele eller deler av navnet.

Under søkefeltet er det også mulig å filtrere listen basert på skjemastatus. Trykk på knappene for å skjule og vise skjema med den aktuelle statusen.

Id brukes av bestillersystem ved skjemabestilling for å angi hvilket skjema som skal bestilles.

Status kan ha følgende status:

Skjema kan bare redigeres så lenge de er i Kladd status. Når de har blitt Publisert kan de ikke lenger redigeres, men kan trekkes tilbake. Det er mulig å svare på et skjema tom er trukket tilbake, men det er ikke mulig å gjøre nye bestillinger av skjemaet. Et skjema som er trukket tilbake kan publiseres på nytt, men kan ikke redigeres. Dette for å hindre at et skjema som er eller har vært publisert kan endres. Skal et skjema endres etter at det er publisert må det opprettes en ny versjon av det.

Skjemaene har følgende mulige aksjoner i de ulike statusene

Forklaring aksjoner

Informasjon til pasienten

Oversikt over tilgjengelige Informasjon til pasienten og mulighet for å administrere eksisterende og opprette nye Informasjon til pasienten. Informasjon til pasienten er følgebrevet som pasienten får sammen med skjemaet. Det kan inneholde utfyllende informasjon om skjemaet, hvem som er avsender, hva som er hensikten og målet med henvendelsen, instrukser om hvordan skjemaet skal fylles ut osv. Dette vises øverst i et enkeltskjema, eller på forsiden av et samleskjema. Et følgebrev kan brukes av mange ulike skjema.

ePROM_admin_informasjonTilPasienten

Informasjon til pasienten som er tilgjengelige for alle bestillersystemer ligger under Felles, Informasjon til pasienten som kun er tilgjengelig for eget bestillersystem ligger under Mine. Mulig å søke opp Informasjon til pasienten ved å skrive inn hele eller deler av navnet.

Skjemainformasjon

Skjemainformasjon inneholder blant annet informasjon om hvilke skjema som er knyttet til hvilke følgebrev. Her defineres også informasjon om selve skjemabestillingen, det vil si informasjonen pasienten skal få i skjemaoppgaven eller brevet til helsenorge, digipost eller eBoks.

ePROM_admin_skjemainformasjon

Skjemainformasjon - Opprett ny kobling

ePROM_admin_skjemainformasjon_edit

Bestillersystemer

Info om eget bestillersystem

ePROM_admin_bestillersystemer

API nøkkel brukes av bestillersystem ved skjemabestilling for å identifisere seg selv API base URL angir url til mottakssystemet for bestillersystemet

Bestillersystemer - Endre

ePROM_admin_bestillersystem_edit

Navn - ikke sensitiv

Telefon er telefonnummeret til kontaktperson for bestillersystemet. Sendes med til mottaker av bestillingen (pasienten)

E-post er e-post adressen til kontaktperson for bestillersystemet. Dersom denne skal sendes med i kontaktinformasjon til pasienten må det aktiveres av administrator. E-post vil aldri vist på helsenorge, kun andre kanaler.

TrykkGenerer for å generere en ny API nøkkel. Denne må i tilfelle også samtidig endres i bestillersystemet. Trykk på Slett for å fjerne API nøkkel og gjøre det umulig for bestillersystemet å sende inn flere skjemabestillinger. Generes ny API nøkkel kan bestillersystemet sende inn skjemabestillinger ingjen.

Skjemastatistikk

Viser oversikt over antall skjemabestillinger og antall utfylte skjema per skjematype.

Brukeradministrasjon

Oversikt over brukere. Mulig å administrere bestillersystemets egne brukere

ePROM_admin_brukeradministrasjon