Skip to the content.

Brukerdokumentasjon for selvbetjeningsløsning

Sist oppdatert 23.02.2022

Dette er en beskrivelse av de ulike områdene man finner i selvbetjeningsløsningen.

Hovedmeny

Skjemakatalog

Følgebrev - Informasjon til pasienten

Skjemainformasjon

Bestillersystemer

Skjemastatistikk

Brukeradministrasjon

Hovedmeny

Dashboard/hovedmeny for ePROM selvbetjeningsmodul. Trykk på “ePROM selvbetjeningsmodul” på menylinjen øverst for å komme hit fra hvilken som helst side

ePROM_admin_dashboard

Skjemakatalog

Oversikt over tilgjengelige skjema og mulighet for å administrere eksisterende skjema og opprette nye skjema.

Les mer om skjemabygging her

ePROM_admin_skjemakatalog

Skjema som er tilgjengelige for alle bestillersystemer ligger under katalogen Felles, skjema som kun er tilgjengelig for eget bestillersystem ligger under Mine. Det er mulig å søke opp skjema ved å skrive inn hele eller deler av navnet i søkefeltet til høyre.

Under søkefeltet er det også mulig å filtrere listen basert på skjemastatus. Trykk på knappene for å skjule og vise skjema med den aktuelle statusen.

Id brukes av bestillersystem ved skjemabestilling for å angi hvilket skjema som skal bestilles.

Skjema kan ha følgende status:

Skjema kan bare redigeres eller slettes så lenge de er i Kladd-status. Når de har blitt Publisert kan de ikke lenger redigeres eller slettes, men kan trekkes tilbake. Det er mulig å svare på et skjema som er trukket tilbake, men det er ikke mulig å gjøre nye bestillinger av skjemaet. Et skjema som er trukket tilbake kan publiseres på nytt, men kan ikke redigeres. Dette for å hindre at et skjema som er eller har vært publisert kan endres.

NB: Skal et skjema endres etter at det er publisert må det opprettes en ny versjon av det.

ePROM_admin_skjemakatalog_detalj2

Beskrivelse av knappene til høyre på bildet over:

I tillegg kan du for alle skjematyper se skjemainformasjon og følgebrev hvis skjemaet har dette knyttet til seg.

Skjemainformasjon

Skjemainformasjon inneholder blant annet informasjon om hvilke skjema som er knyttet til hvilke følgebrev. Her defineres også informasjon om selve skjemabestillingen, det vil si informasjonen pasienten skal få i skjemaoppgaven eller brevet til helsenorge, digipost eller eBoks.

ePROM_admin_skjemainformasjon

Skjemainformasjon - Opprett ny kobling

ePROM_admin_skjemainformasjon_edit

Følgebrev

Oversikt over tilgjengelige følgebrev og mulighet for å administrere eksisterende og opprette nye følgebrev. Følgebrevet kan inneholde utfyllende informasjon om skjemaet, hvem som er avsender, hva som er hensikten og målet med henvendelsen, instrukser om hvordan skjemaet skal fylles ut osv. Dette vises øverst i et enkeltskjema, eller på forsiden av et samleskjema. Et følgebrev kan brukes av mange ulike skjema, men et skjema kan kun ha ett følgebrev.

ePROM_admin_informasjonTilPasienten

Følgebrev som er tilgjengelige for alle bestillersystemer ligger under Felles, følgebrev som kun er tilgjengelig for eget bestillersystem ligger under Mine.

Bestillersystemer

Info om eget bestillersystem

ePROM_admin_bestillersystemer

API nøkkel brukes av bestillersystem ved skjemabestilling for å identifisere seg selv. API base URL angir url til mottakssystemet for bestillersystemet og må oppgis.

Tips for admin-rollen: det er mulig å verifisere at ePROM får kontakt med bestillersystemet ved å gå til Statuspanel på hovedsiden. Velg det aktuelle bestillersystemet fra nedtrekkslisten nederst og trykk “Ping tjeneste”

Bestillersystemer - Endre

ePROM_admin_bestillersystem_edit

NB: Når nytt bestillersystem opprettes må følgende informasjon oppgis før bestillersystemet er klart til bruk:

TrykkGenerer for å generere en ny API nøkkel. Denne må i tilfelle også samtidig endres i bestillersystemet. Trykk på Slett for å fjerne API nøkkel og gjøre det umulig for bestillersystemet å sende inn flere skjemabestillinger. Generes ny API nøkkel kan bestillersystemet sende inn skjemabestillinger igjen.

Integrasjon med PVK omhandler integrasjon med personvernkomponenten til helsenorge og brukes til å konfigurere bl.a. reservasjon og samtykke i bestillersystemet.

Skjemastatistikk

Viser oversikt over antall skjemabestillinger og antall utfylte skjema og antall utsendte brev

Brukeradministrasjon

Oversikt over brukere. Mulig å administrere bestillersystemets egne brukere

ePROM_admin_brukeradministrasjon

< Tilbake til startsiden