Brukerdokumentasjon for selvbetjeningsløsning

Sist oppdatert 21.08.2018

Skjemakatalog

Informasjon til pasienten

Skjemainformasjon

Bestillersystemer

Skjemastatistikk

Brukeradministrasjon

Hovedmeny

Dashboard for ePROM. Trykk på PROMS Administrasjon eller Hovedmeny øverst til venstre for å komme hit fra hvilken som helst side

admin1

Skjemakatalog

Oversikt over tilgjengelige skjema og mulighet for å administrere eksisterende og opprette nye skjema.

admin2

Skjema som er tilgjengelige for alle bestillersystemer ligger under Felles, Skjema som kun er tilgjengelig for eget bestillersystem ligger under Mine. Mulig å søke opp Skjema ved å skrive inn hele eller deler av navnet.

Id brukes av bestillersystem ved skjemabestilling for å angi hvilket skjema som skal bestilles.

Status kan være enten Kladd, Publisert eller Trukket tilbake. Skjema kan bare redigeres så lenge de er i Kladd status. Når de har blitt Publisert kan de ikke lenger redigeres, men kan trekkes tilbake. Et skjema som er trukket tilbake kan publiseres på nytt, men kan ikke redigeres. Dette for å hindre at et skjema som er eller har vært publisert kan endres. Skal et skjema endres etter at det er publisert må det opprettes en ny versjon av det.

Skjemaene har følgende mulige aksjoner i de ulike statusene

Forklaring aksjoner

Informasjon til pasienten

Oversikt over tilgjengelige Informasjon til pasienten og mulighet for å administrere eksisterende og opprette nye Informasjon til pasienten. Informasjon til pasienten er tekst som vises i ønskede skjema (se Informasjon til pasienten kobling)

admin3

Informasjon til pasienten som er tilgjengelige for alle bestillersystemer ligger under Felles, Informasjon til pasienten som kun er tilgjengelig for eget bestillersystem ligger under Mine. Mulig å søke opp Informasjon til pasienten ved å skrive inn hele eller deler av navnet. Informasjon til pasienten er primært tenkt brukt til tekst av type disclaimer/ansvarsfraskrivelse og kan gjerne være standardisert tekst som kan gjenbrukes på flere skjema

Skjemainformasjon

Oversikt over hvilken Informasjon til pasienten de ulike Skjema er koblet mot.

admin4

Skjemainformasjon - Opprett ny kobling

admin5

Velg Skjema og Informasjon til pasienten som skal kobles sammen (dvs. hvilken Informasjon til pasienten som skal vises i hvilket Skjema)

Bestillersystemer

Info om eget bestillersystem

admin6

API nøkkel brukes av bestillersystem ved skjemabestilling for å identifisere seg selv API base URL angir url til mottakssystemet for bestillersystemet

Bestillersystemer - Endre

admin7

Telefon er telefonnummeret til kontaktperson for bestillersystemet. Sendes med til mottaker av bestillingen (pasienten)

E-post er e-post adressen til kontaktperson for bestillersystemet. Sendes med til mottaker av bestillingen (pasienten)

TrykkGenerer for å generere en ny API nøkkel. Denne må i tilfelle også samtidig endres i bestillersystemet. Trykk på Slett for å fjerne API nøkkel og gjøre det umulig for bestillersystemet å sende inn flere skjemabestillinger. Generes ny API nøkkel kan bestillersystemet sende inn skjemabestillinger ingjen.

Skjemastatistikk

Viser oversikt over antall skjemabestillinger og antall utfylte skjema per skjematype. Mulig å søke på statistikk for periode basert på dato admin8

Brukeradministrasjon

Oversikt over brukere. Mulig å administrere bestillersystemets egne brukere

admin9