Skip to the content.

Skjemabygger

Sist oppdatert 19.09.2023

Innholdsfortegnelse

GENERELT

METADATA

DEFAULTVERDIER

SPESIALTILPASNING

GENERELT

Vha Skjemabygger bygger man pasientskjemaene som skal sendes til pasientene.

Alle skjema må ha et navn og visningsnavn. Navnet er det som vises f.eks. i skjemakatalogen. Visningsnavnet er det som er synlig på samleskjemaforsiden når skjemaet er en del av samleskjema. Visningsnavnet bør være enkelt å forstå for pasienten. “Spørsmål om din helse” er bedre enn “EQ5D”.

Felter og regler

Spørsmålene setter man opp med de forskjellige felttypene:

På hvert enkelt felt kan man også sette valideringsregler tilpasset felttypen, f.eks. at et tall i et tallfelt må være innenfor et gitt intervall eller at en dato må være nyere enn en gitt dato. Det er også støtte for å legge inn logikk for skjuling og vising av felt, f.eks. at et felt skal skjules og vises basert på hva brukeren har svart på andre felt. Det er et krav om at alle feltnavn må være unike, og hvert felt skal også ha ha en tittel. Skjemaet kan forhåndsvises underveis etter at det er lagret.

Obligatorisk lesning for den som skal bygge skjema

Innstillinger på skjema

*) Gjelder ikke for samleskjema

METADATA

Metadata er informasjon som kan sendes med fra bestillerstystemet på bestillingstidspunktet og som kan benyttes i skjemaet og i følgebrevet. Et vanlig eksempel er at pasientens kjønn sendes med bestillingen og brukes til å vise/skjule felter i skjemaet automatisk, og pasienten slipper dermed å svare på unødvendige kontrollspørsmål.

Metadata kan brukes både inne i selve skjemaet og i følgebrevet (“Informasjon til pasienten”) knyttet til skjemaet. Metadata kan IKKE brukes i skjemainformasjon (“Skjemainformasjon”) som vises på helsenorge eller digipost.

Metadata i skjema

Opprett felt av typen metadata med samme navn som det som følger med skjemabestillingen.

Metadatafelt kan være av typen string eller number. Feltet kan deretter brukes til å vise/skjule eller validere andre felter i skjemaet.

Feltet metadatatekst kan brukes for å vise fram verdien av et metadatafelt. Her velges hvilket metadatafelt som skal vises og det er mulig å legge til en beskrivende tekst.

NB: Metadatatekst kan ikke brukes/vises i skjema som er aktivert for papir. Feltet må isåfall skjules i papirversjonen.

Eksempel Et skjema har et valgfelt (“valgfelt”) som skal vises og skjules på bakgrunn av metadata (visValgfelt) som sendes med bestillingen. Dersom visValgfelt = 1 skal feltet vises.

Følgende eksempel viser

{visValgfelt: 1}

Metadata i følgebrev/informasjon til pasienten

Samme metadatanavn kan benyttes i skjemaet og i følgebrevet (“Informasjon til pasienten”). Dette vil i så fall erstattes av samme verdi.

For å vise metadata i følgebrevet (“Informasjon til pasienten”) legger man inn denne teksten (NB! Bruk store bokstaver):

[_METADATANAVN_]

Eksempel

Man ønsker en tekst i følgebrevet basert på hvilket sykehus pasienten var innlagt på. Dette kan legges inn i “Informasjon til pasienten”:

I forbindelse med ditt opphold på [_SYKEHUSNAVN_] ønsker vi at du svarer på noen spørsmål.

Dette vil for pasienten se slik ut:

I forbindelse med ditt opphold på St. Olavs hospital ønsker vi at du svarer på noen spørsmål.

Metadatafeltet i skjemabestillingen vil da være:

JSON.stringify({ sykehusnavn: "St. Olavs hospital" })

DEFAULTVERDIER

I noen tilfeller er det ønskelig at felter er forhåndsutfylt med informasjon som allerede er samlet inn om/av pasienten. Eksempel på dette kan være høyde, vekt, utdanning og andre forholdsvis statiske forhold. På den måten slipper pasienten å oppgi samme informasjon flere ganger, og feltene vil være utfylt når pasienten åpner skjema.

Informasjonen sendes med bestillingen via metadata.

Eksempel

Et skjema har følgende felter som ønskes forhåndsutfylt: vekt, høyde og antall år skolegang. Alle felter er av datatype int og har feltnavn Vekt , Hoyde og ArPaSkole. I tillegg har skjema et metadatafelt: visValgfelt.

I metadata legges følgende: {visValgfelt: 1, Vekt: 70, Hoyde: 180, ArPaSkole: 10}

Samleskjema

I samleskjema må defaultverdier prefixes med skjemaid til det enkelte underskjema de tilhører.

Følgende eksempel viser defaultverdier for et samleskjema som består av to ulike underskjema, hhv et egendefinert skjema (ff3748a5_) og RAND12 (1bc5f9f0_). I tillegg har skjema et metadatafelt: visValgfelt

{
	"visValgfelt": 1,
	"_ff3748a5_67d7_425d_9175_1f9fb5bbfdde":
	{
		"valgfelt":"1",
		"nedtrekksliste":"1",
		"tallfelt":33,
		"slider":34,
		"avkrysningsboks":true,
		"tekstfelt":"Hei",
		"dato":"2023-08-08T22:00:00.000Z",
		"datotid":"2023-08-10T11:47:00.000Z",
		"datomnd":"2023-04-30T22:00:00.000Z",
		"datoaar":"2026-12-31T23:00:00.000Z"
	},
	"_1bc5f9f0_2607_49eb_94f0_6af955bbd79a":
	{
		"Rand12Q01":"2",
		"Rand12Q02":"2",
		"Rand12Q09":"3",
		"Rand12Q08":"5"
	}
}

SPESIALTILPASNING

Hvis de eksisterende komponentene i skjemabyggeren ikke tilbyr all funksjonalitet man ønsker kan skjemaet spesialtilpasses ved å legge inn CSS/HTML/javascript. Denne mulighet er kun tilgjengelig for en bruker med rolle Admin, ettersom man potensielt kan legge til uhensiktsmessig/skadelig kode på denne måten.

Eksempel Kode for å legge inn et bilde av en figur der man kan trykke på forskjellige deler av den. Koden legges inn i “Egendefinert HTML/javascript” på skjemasiden

<style>

  #painfigure > p {
    cursor: pointer;
  }
  
  @media (max-width: 767px) {
    #painfigure {
      display: none;
    }
  }
</style>

<script>
(function () {

  angular.module('FormApp.FormController')
    .controller('CustomHtml', function ($scope) {
      $scope.toggleBool = function (key) {
        if (document.getElementsByClassName("formCollection").length > 0) {
					$scope.model._0f68e0df_134c_4b3b_af01_c9b0678ab5ad[key] = !$scope.model._0f68e0df_134c_4b3b_af01_c9b0678ab5ad[key]
				} else {
					$scope.model[key] = !$scope.model[key]
				}
      }
    });

  if (!!navigator.userAgent.match(/Trident\/7\./)) {
    $('.ImageL68').height(650);
  }
  if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer') {
    $('.ImageL68').height(650);
  }

document.getElementById("painfigureFieldset").outerHTML = `
<div id="painfigure" ng-controller="CustomHtml">
<svg class="ImageL68" style="max-width:400px"
     viewBox="0 0 210 297"
     version="1.1"
     id="svg8"
     inkscape:version="0.92.2 (5c3e80d, 2017-08-06)"
     sodipodi:docname="strekmann.svg">
    <sodipodi:namedview id="base"
              pagecolor="#ffffff"
              bordercolor="#666666"
              borderopacity="1.0"
              inkscape:pageopacity="0.0"
              inkscape:pageshadow="2"
              inkscape:zoom="0.7"
              inkscape:cx="-202.04485"
              inkscape:cy="337.464"
              inkscape:document-units="mm"
              inkscape:current-layer="layer1"
              showgrid="true"
              inkscape:window-width="1920"
              inkscape:window-height="1137"
              inkscape:window-x="1912"
              inkscape:window-y="-8"
              inkscape:window-maximized="1"
              showguides="false"
              inkscape:snap-object-midpoints="true"
              inkscape:snap-grids="false"
              inkscape:snap-to-guides="false"
              inkscape:snap-midpoints="true"
              inkscape:measure-start="562.655,1083.89"
              inkscape:measure-end="562.15,1083.89">
      <inkscape:grid type="xygrid"
              id="grid1050" />
    </sodipodi:namedview>
    <g inkscape:label="Layer 1"
      inkscape:groupmode="layer"
      id="layer1">
      <ellipse id="path25-9"
           cx="107.81996"
           cy="32.729095"
           rx="26.142803"
           ry="7.7269926"
           style="fill:#000000;fill-opacity:0;stroke-width:0.13954401;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none" />
      <ellipse style="fill:none;fill-opacity:1;stroke:#000080;stroke-width:0.49283189;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1"
           id="path4544"
           cx="104.65615"
           cy="86.951324"
           rx="29.752815"
           ry="40.447643" />
      <path style="opacity:0;fill:none;fill-opacity:1;stroke:#000080;stroke-width:0.28192145;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1"
         d="M 99.913717,125.9867 C 94.008077,124.41077 89.374251,121.25654 85.112414,115.91146 81.164793,110.96048 78.033817,103.9322 76.563666,96.721607 75.476653,91.39018 75.459593,82.08047 76.527066,76.753815 78.105603,68.877028 80.898949,62.606436 85.222823,57.233297 90.986831,50.070543 97.240075,46.80941 105.21069,46.80941 c 4.32343,0 7.63781,0.94839 11.58558,3.315143 7.95235,4.767577 13.40359,13.107631 16.3197,24.968124 0.84352,3.430804 0.90186,4.170325 0.89887,11.395884 -0.003,9.010667 -0.45002,11.757628 -2.98251,18.356819 -4.03964,10.52663 -10.8005,17.76997 -19.29606,20.67311 -2.77029,0.94668 -9.09142,1.197 -11.822555,0.46821 z"
         id="path4574"
         inkscape:connector-curvature="0" />
      <path style="fill:#000000;fill-opacity:0;stroke:#000000;stroke-width:1.07309341;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1"
         d="m 104.99924,127.76072 v 16.93863"
         id="path4610"
         inkscape:connector-curvature="0" />
      <ellipse ng-click="toggleBool('BpiForanHode')"
           fill=""
           stroke="#000000"
           id="emotionell"
           cx="104.71119"
           cy="36.934204"
           rx="39.283974"
           ry="7.5304203"
           inkscape:label="#path4544-3-4-5-3"
           transform="matrix(0.99996447,0.00842966,0,1,0,0)">
        <title id="title4669">emosjonell</title>
      </ellipse>
      <text ng-click="toggleBool('BpiForanHode')"
         xml:space="preserve"
         style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:6.39964342px;line-height:1.25;font-family:sans-serif;-inkscape-font-specification:'sans-serif, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:start;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.36921015"
         x="81.689651"
         y="36.104107"
         id="EmotionellTekst"
         transform="scale(0.89293911,1.1198972)"
         inkscape:label="#text4673"><tspan sodipodi:role="line"
                          id="tspan4671"
                          x="81.689651"
                          y="36.104107"
                          style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:6.39964342px;font-family:sans-serif;-inkscape-font-specification:'sans-serif, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:start;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;stroke-width:0.36921015">BpiForanHode</tspan></text>
      <ellipse ng-click="toggleBool('BpiForanKjeveAnsikt')"
           fill=""
           stroke="#000000"
           id="Demens"
           cx="103.68907"
           cy="23.480265"
           rx="22.25843"
           ry="5.6044989"
           inkscape:label="#path4544-3-4-5-3"
           inkscape:transform-center-x="3.4373323"
           inkscape:transform-center-y="6.0573949">
        <title id="title4669-7">Demens</title>
      </ellipse>
      <text ng-click="toggleBool('BpiForanKjeveAnsikt')"
         xml:space="preserve"
         style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:6.39964342px;line-height:1.25;font-family:sans-serif;-inkscape-font-specification:'sans-serif, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:start;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.36921015"
         x="102.94754"
         y="22.757971"
         id="DemensTekst"
         transform="scale(0.89293911,1.1198972)"
         inkscape:label="#text4673-9"><tspan sodipodi:role="line"
                           id="tspan4671-8"
                           x="102.94754"
                           y="22.757971"
                           style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:6.39964342px;font-family:sans-serif;-inkscape-font-specification:'sans-serif, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:start;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;stroke-width:0.36921015">BpiForanKjeveAnsikt</tspan></text>
      <path style="fill:#000000;fill-opacity:0;stroke:#000000;stroke-width:2.08963561;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1"
         d="m 104.99967,136.23121 -56.764714,7.50532"
         id="path4610-7"
         inkscape:connector-curvature="0"
         sodipodi:nodetypes="cc" />

      <g id="B_GRUPPE"
        transform="matrix(1.246043,0,0,1.5627494,-21.728445,2.6647528)"
        inkscape:label="#g1280">
        <ellipse ry="15.967237"
             rx="18.43194"
             cy="91.543129"
             cx="164.92023"
             id="path4544-3"
             style="fill:none;fill-opacity:1;stroke:#000080;stroke-width:0.24371856;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1" />

      </g>
      <path style="fill:#000000;fill-opacity:0;stroke:#000000;stroke-width:2.07646418;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1"
         d="m 104.99967,136.23121 56.07891,7.50163"
         id="path4610-7-4"
         inkscape:connector-curvature="0"
         sodipodi:nodetypes="cc" />
      <rect style="opacity:0;fill:#ff00ff;fill-opacity:0;stroke:#000080;stroke-width:1.07309341;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1"
         id="rect1238"
         width="16.984497"
         height="20.883762"
         x="22.564455"
         y="102.27202" />
      <path style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:1.06751168;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1"
         d="m 90.595429,68.938286 h 6.859727"
         id="path1244"
         inkscape:connector-curvature="0"
         sodipodi:nodetypes="cc" />
      <path style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:1.06751168;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1"
         d="m 110.75833,68.858006 h 6.85974"
         id="path1244-1"
         inkscape:connector-curvature="0"
         sodipodi:nodetypes="cc" />
      <path style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:1.18891478;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1"
         d="m 99.973389,85.099378 4.255791,-8.929345 4.47654,8.771179"
         id="path1263"
         inkscape:connector-curvature="0"
         sodipodi:nodetypes="ccc" />
      <g transform="matrix(1.246043,0,0,1.5627494,-180.10247,2.6512912)"
        id="E_GRUPPE"
        inkscape:label="#g1280-9">
        <ellipse ry="15.967237"
             rx="18.43194"
             cy="91.543129"
             cx="164.92023"
             id="path4544-3-2"
             style="fill:none;fill-opacity:1;stroke:#000080;stroke-width:0.24371856;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1" />

      </g>
      <g transform="matrix(1.246043,0,0,1.5627494,-100.67499,26.876458)"
        id="F_GRUPPE"
        inkscape:label="#g1280-7">
        <ellipse ry="15.967237"
             rx="18.43194"
             cy="91.543129"
             cx="164.92023"
             id="path4544-3-6"
             style="fill:none;fill-opacity:1;stroke:#000080;stroke-width:0.24371856;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1" />

      </g>
      <path style="fill:#000000;fill-opacity:0;stroke:#000000;stroke-width:1.51524794;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1"
         d="m 105.00473,194.97421 v 33.77306"
         id="path4610-3"
         inkscape:connector-curvature="0" />
      <path style="fill:#000000;fill-opacity:0;stroke:#000000;stroke-width:2.72137499;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1"
         d="M 105.00473,228.74619 72.803524,251.18565"
         id="path4610-7-0"
         inkscape:connector-curvature="0"
         sodipodi:nodetypes="cc" />
      <path style="fill:#000000;fill-opacity:0;stroke:#000000;stroke-width:2.72036266;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1"
         d="m 105.0056,228.67786 32.17718,22.43949"
         id="path4610-7-0-3"
         inkscape:connector-curvature="0"
         sodipodi:nodetypes="cc" />
      <g id="C_GRUPPE"
        transform="matrix(1.246043,0,0,1.5627494,-47.313848,117.97605)"
        inkscape:label="#g1280-2">
        <ellipse ry="15.967237"
             rx="18.43194"
             cy="91.543129"
             cx="164.92023"
             id="path4544-3-3"
             style="fill:none;fill-opacity:1;stroke:#000080;stroke-width:0.24371856;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1" />

      </g>
      <g id="D_GRUPPE"
        transform="matrix(1.246043,0,0,1.5627494,-153.7541,118.06286)"
        inkscape:label="#g1280-24">
        <ellipse ry="15.967237"
             rx="18.43194"
             cy="91.543129"
             cx="164.92023"
             id="path4544-3-4"
             style="fill:none;fill-opacity:1;stroke:#000080;stroke-width:0.24371856;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1" />

      </g>
    </g>
  </svg>
</div>
`;

}());
</script>

Tilbake