Flyt og sikkerhet ved bruk av “på vegne av”

Skisse