Skip to the content.

Verifisering av integrasjoner i testmiljø

Verifisering av integrasjonen tar utgangspunkt i at alt er implementert som beskrevet i integrasjonsguiden som finnes her.

NB: Følgende punkter skal verifiseres i testmiljø for alle nye integrasjoner:

1) Bestilling av skjema:

2) Utfylling av skjema

3) Retur av skjema til bestillersystemet

Spesialtilfeller

Testmiljø

Test

ePROM admin: https://proms2.hemit.org/PromsAdministration

ePROM skjemautfyller: https://proms2.hemit.org/proms (bl.a. for skjema med engangskode)

ePROM bestillingsAPI: https://proms2.hemit.org/promswebapi/api/v2/formorder

Helsenorge test: https://tjenester.hn2.test.nhn.no/?pnr=[pnr]

QA

ePROM skjemautfyller: https://pasientrapportering.qa.nhn.no/proms/ (bl.a. for skjema med engangskode)

ePROM bestillingsAPI: https://pasientrapportering.qa.nhn.no/webapi/api/v2/formorder

Helsenorge QA: https://tjenester.hn.qa.nhn.no/

Testpersoner Helsenorge (test og QA)

Testperson som kan benyttes til verifikasjon: 01039494104

Pnr over brukes med BankID i IdPorten med følgende innloggingsdetaljer:

Engangspassord: otp

Personlig kode: qwer1234

Denne har samtykket på helsenorge i test og QA, men kan også være i bruk av andre bestillersystemer.

Tilbake