Skip to the content.

Startguide

Sist oppdatert 28.01.2022

Hvordan komme igang med ePROM

Opprette bestillersystem og brukere

Ta kontakt på eprom@hemit.no for å opprette bestillersystem og brukere til ePROM skjemabygger. Bruker til ePROM skjemabygger er ikke nødvendig dersom bestillersystemet kun skal sende ut brev.

Følgende informasjon må alltid oppgis:

Følgende informasjon må oppgis i henvendelsen dersom bestillersystemet skal gjøre skjemabestillinger:

Følgende informasjon blir sendt i retur fra Hemit:

Implementere integrasjon mot ePROM i hht Integrasjonsguiden

Bygge skjema i ePROM

I forbindelse med skjemabygging må registeret må ta stilling til:

De fleste punktene i listen over konfigurereres direkte i selve registeret, ikke i ePROM. Det er en fordel om registeret har en ePROM-ansvarlig som kan være kontaktpunkt ved henvendelser til og fra Hemit.

Tilbake