Skip to the content.

Startguide

Sist oppdatert 09.04.2019

Hvordan komme igang med ePROM

Implementere integrasjon mot ePROM i hht Integrasjonsguiden

Vurder hvilke skjema som skal benyttes. Fellesskjema / opprette egne skjema

Registeret må registreres som bestillersystem i ePROM. Dette må gjøres av Hemit.

En eller flere fra registeret må være ansvarlig for administrasjon av ePROM Ta stilling til automatikk rundt utsending og mottak av skjema, inkludert purringer og utløpsdato Hvordan informere pasienter som ikke er digitalt aktiv på helsenorge.no eller har sikker digital postkasse om bestilt skjema?