Skip to the content.

Overordnet skisse for ePROM pasientinitiert

Standard ePROM-skjemaflyt er basert på en bestilling fra et bestillersystem til en pasient. I noen tilfeller er det ønskelig at pasienten kan ta initiativ til å fylle ut skjema uten at det finnes en bestilling, og da kan pasientinitiert ePROM benyttes.

Når et pasientinitiert skjema blir publisert, genereres en generell lenke til et skjema (se punkt 1 i skissen under). Ved å logge inn med nivå 4 (f.eks. BankID) kan pasienten svare på skjema og svaret sendes tilbake til bestillersystemet som eier skjemaet på samme måte som svar på en vanlig skjemabestilling.

eprom

Flytdiagram for ePROM pasientinitiert

eprom

Tilbake