Skip to the content.

RETUR AV UTFYLT SKJEMA

Sist oppdatert 27.05.2021

Når pasienten har fylt ut et skjema sendes skjemaet tilbake til Bestillersystemet.

Bestillersystemet må implementere en service som mottar skjemadataene.

Mottak

URL for Web API kall

ApiBaseUrl for web API registreres i ePROM Selvbetjeningsmodul under Bestillersystem: https://proms2.hemit.org/PromsAdministration/

Web API må være tilgjenglig på URL: https:// <ApiBaseUrl> /api/PromsFormOrder

F.eks: https://mrsdev.helsemn.no/PromsTestregisterServices/api/PromsFormOrder

Parametere - Inn

Parametere - Ut

For parameter inn og ut kan NuGet pakken Hemit. Proms. Integration benyttes. Bruk da Hemit. Proms. Integration. PromsFormOrderRequest for parameter inn og Hemit. Proms. Integration. PromsFormOrderResponse for parameter ut

Metode

PUT

Eksempel request fra Proms (JSON) NB! formData sendes som stringified JSON-object

{
  "apiKey" : "",
  "formOrderId" : "184738d0-3c39-e611-9c2a-34e6d72e03c7",
  "formData" : '{"HealthGeneral":1,"HealthLimitingActivities":1,"HealthLimitingFloors":1,"PhysicalHealthLessDone":1,"PhysicalHealthLimitingActivity":1,"EmotionalIssuesLessDone":1,"EmotionalIssuesLimitingActivity":1,"LastFourWeeksPain":2,"LastFourWeeksRelaxed":2,"LastFourWeeksSurplusOfEnergy":2,"LastFourWeeksDepressed":2,"LastFourWeeksSocial":1}',
  "formOrderStatus" : "Completed",
  "signedFormId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "timestamp":"2019-05-03T00:00:00+02:00",
  "scannedPaperId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "formDataWarnings":[{"fieldName":"Key","warning":"Value"},{"fieldName":"Key2","warning":"Value2"}],
  "formOrderEventLog" : [{
    eventType: "FormOpened",
    timestampUtc: "2021-05-07 09:17:51.220"
  },{
    eventType: "QuestionAccessed",
    questionId: "HealthGeneral",
    timestampUtc: "2021-05-07 09:18:09.627"
  }]
}