Skip to the content.

SKJEMA SOM KREVER SIGNATUR

Sist oppdatert 27.08.2019

Bestilling

Skjema som krever signatur bestilles av Bestillersystem på vanlig måte (se BESTILLING AV SKJEMA). For å angi at et skjema krever signatur må det hukes av for dette i skjemadesigneren (under Avansert innstilling) i ePROM Selvbetjeningsmodul: https://proms2.hemit.org/PromsAdministration/:

Må signeres

NB! Skjema som krever signatur kan ikke bestilles med engangskode. Pasienten logge inn med BankId ved utfylling.

Utfylling

Skjema som krever signatur fylles ut på samme måte som andre skjema av pasienten. Ved levering trykker pasienten på knappen Signér og levere i stedet for Levere som for andre skjema. Pasienten blir da tatt gjennom signeringsstegene før skjemaet blir levert.

Signér og levere

Mottak

Skjema som krever signatur leveres tilbake til Bestillersystem på vanlig måte (se RETUR AV UTFYLT SKJEMA), men med en ekstra parameter signedFormId. Dette er en id som kan brukes av Bestillersystem for å laste ned det signerte dokumentet. Det signerte dokumentet er en PDF-fil av det utfyllte skjemaet samt en elektronisk signatur.

NB! Bestillersystem er ansvarlig for at det signerte dokumentet blir lastet ned og at det blir oppbevart på en sikker måte. Det signerte dokumentet vil være tilgjengelig for nedlasting gjennom ePROM i minimum 30 dager.

Nedlasting av det signerte dokumentet

GET request mot: <PromsApiBaseUrl> /api/ExternalDocument/ <SignedFormId>

<PromsApiBaseUrl> skal være https://proms2.hemit.org/PromsWebApi

Send med ApiKey i request headeren

Header name: authorization
Header value: Basic <ApiKey>