Skip to the content.

Startguide

Sist oppdatert 11.11.2021

Hvordan komme igang med ePROM

Implementere integrasjon mot ePROM i hht Integrasjonsguiden

Opprette bestillersystem

Registeret må registreres som bestillersystem i ePROM. Dette gjøres av HEMIT, og følgende informasjon må oppgis:

Det er også mulig å legge egendefinert logo på bestillersystemet.

Bygge skjema i ePROM

Registeret må ta stilling til:

De fleste punktene i listen over konfigurereres direkte i selve registeret, ikke i ePROM. Det er en fordel om registeret har en person som er ansvarlig for administrasjon av ePROM.