Skip to the content.

Integrasjonsguide

Sist oppdatert 15.11.2021

Innholdsfortegnelse

GENERELT

BESTILLING AV SKJEMA V2

(BESTILLING AV SKJEMA V1 - Utgått)

PASIENTINITIERT BESTILLING AV SKJEMA

RETUR AV UTFYLT SKJEMA

SKJEMA SOM KREVER SIGNATUR

SENDE MELDING TIL INNBYGGER V2

(SENDE MELDING TIL INNBYGGER - Utgått)

SENDE MELDING SOM SMS/EPOST

PERSONVERNINNSTILLINGER

GENERELT

Pasientløsning ePROM

For å se / fylle ut de bestilte skjemaene kan man finne de igjen i pasientløsningen:

https://proms2.hemit.org/Proms

Her finner man alle skjema som er bestilt og man kan f.eks.teste innsending av skjemaer. Pålogging med BankID eller engangskode.

Testpersoner

ePROM i testmiljøet integrerer med Helsenorge og Digipost sine testmiljøer. For å teste integrasjonen mellom ePROM, Helsenorge og Digipost har vi tilgang til fødselsnummer med BankID. Midlertidig tilgang til disse fås ved henvendelse til Hemit.

nuget-pakke

Følgende nuget-pakke er tilgjengelig for integrasjon med ePROM: Hemit.ePROM.Integration v5.1.0

Distribusjonsregler

Vha. parameteren DistributionRule kan man bestemme hvordan pasientskjemaet skal distribueres til pasienten. Varslingskanalene er definert i parameteren NotificationChannel

Default DistributionRule er Basic og betyr at ePROM først sjekker om pasienten er tilgjengelig på Helsenorge. Hvis ikke sjekkes det om pasienten har sikker digital postkasse.

Hvis DistributionRule er satt til AllowUnsecure sjekkes det om pasienten er registrert i Difi Kontaktregister med epostadresse eller mobilnummer.

Hvis DistributionRule er satt til NoDistribution sendes det ikke ut varsling til pasienten. Dette kan benyttes hvis Bestillersystemet skal gi engangskode til pasienten.

BasicOrPaper og AllowUnsecureOrPaper er samme som hhv Basic og AllowUnsecure, men med papir som siste utvei.

PaperOnly, HelsenorgeOnly, DigitalMailboxOnly og UnsecureOnly sender kun på hhv papir, Helsenorge, sikker digital postkasse og epost/sms.

DistributionRule

0 = Basic
1 = AllowUnsecure
2 = NoDistribution
3 = BasicOrPaper
4 = AllowUnsecureOrPaper
5 = PaperOnly
6 = HelsenorgeOnly
7 = DigitalMailboxOnly
8 = UnsecureOnly

NotificationChannel

0 = None
1 = Helsenorge
2 = DigitalMailbox
3 = Unsecure
4 = PhysicalMailbox

FormOrderStatus

0 = Completed
1 = Expired
2 = Ordered
3 = Error
4 = PhysicalMailReturned
5 = DigipostDelivered

FormOrderStatusErrorCode

0 = None
1 = PatientUnreachable
2 = SikkerDigitalPostError

SentStatus

0 = Sent
1 = Error

Produksjonsmiljøet

API’et for å bestille pasientskjema via ePROM er tilgjengelig på Helsenettet.

For produksjonsmiljøet gjelder følgende URL’er for bestillingsAPI’et:

PROD: https://pasientrapportering.nhn.no/webapi/api/v2/formorder

QA: https://pasientrapportering.qa.nhn.no/webapi/api/v2/formorder

For produksjonsmiljøet gjelder følgende URL’er for SendeMeldingAPI’et:

PROD: https://pasientrapportering.nhn.no/webapi/api/v2/MessageToCitizen

QA: https://pasientrapportering.qa.nhn.no/webapi/api/v2/MessageToCitizen