Skip to the content.

BESTILLING AV SKJEMA V1 - UTGÅTT

Sist oppdatert 27.08.2019

Innholdsfortegnelse

Bestilling klient-side

Bestilling server-side

Feilsituasjoner

Bestilling av skjema kan gjøres både fra server-side og fra klient-side. Ved kall fra server-side kan man benytte seg av et API utviklet av Hemit og distribuert som NuGet pakke for å forenkle oppkoblingen. Alle URL’ene som er oppgitt i dette dokumentet går mot integrasjonsmiljøet for ePROM

Bestilling klient-side

Eksempelkode (javascript)

function placeFormOrder() {
  var url = 'https://proms2.hemit.org/PromsWebApi/api/formorder'; // Demo server
  var apiKey = ""; // The ApiKey for your system
  var formId = "1bc5f9f0-2607-49eb-94f0-6af955bbd79a"; // RAND-12
  var nationalId = "26073941651"; // the national ID of the patient (Norsk fødselsnummer or D-nummer)
  var expiryDate = new Date(new Date().getTime() + (86400000 * 7)); // add 7 days
  var reminderDate = new Date(new Date().getTime() + (86400000 * 6)); // add 6 days
  var metadata = JSON.stringify({
    age: 76
  });
  var dontStoreCompletedFormInPha = false;
  var distributionRule = "Basic";
  var physicalAddress = null;
  var testMode = false;

  $.ajax({
    url: url,
    type: "POST",
    contentType: "application/json;charset=utf-8",
    headers: {
      "Authorization": "Basic " + apiKey
    },
    data: JSON.stringify({
      formId,
      nationalId,
      expiryDate,
      reminderDate,
      metadata,
      dontStoreCompletedFormInPha,
      distributionRule,
      physicalAddress,
      testMode
    }),
    success: function(data) {
      alert("formOrderId: " + data.id + "\nsingleUseCode: " + data.singleUseCode + "\nloginUrl: " + data.loginUrl + "\npreferred notificationChannel: " + data.notificationChannel);
    },
    error: function() {
      alert("Error!");
    }
  });
}

URL for Web API kall

[https://proms2.hemit.org/PromsWebApi/api/formorder]

Parametere - Inn

{
  fullName: "Test Testesen",
  addressLine1: "Testeveien 1",
  postalCode: "1234",
  postalPlace: "Testestad"
}

Parametere – Ut

I tillegg til alle inn-parametre:

Metode

POST

Bestilling server-side

API

Tilgjenglig som NuGet pakke

NuGet repository: https://hemit.myget.org/F/hemitpublic/api/v3/index.json

Navn: Hemit.Proms.Integration

Eksempelkode (C#)

[HttpPost]
public JsonResult OrderPromsForm(Guid formId) {
  var form = _context.FormService.GetForm(formId);
  var patient = _context.PatientInRegistryService.GetByFormGuid(formId);

  var promsFormId = _formTypeToPromsFormIdMapping[(FormType) form.FormTypeId];

  var result = Api.CreateFormOrderV2(
    ConfigurationManager.AppSettings["PromsApiBaseUrl"],
    ConfigurationManager.AppSettings["PromsApiKey"],
    promsFormId,
    patient.DecryptedPID,
    DateTime.Now.AddDays(7),
    DateTime.Now.AddDays(6),
    GetMetadata(promsFormId, form, patient) false,
    DistributionRule.AllowUnsecure,
    null,
    false);

  if (result.HasErrors) {
    Response.StatusCode = result.ErrorStatusCode.Value;
    Response.Write(result.ErrorJson);
    return null;
  }

  _promsFormOrderService.Add(result.FormOrderId, form.Id, form.ReshId);

  return Json(new {
    loginUrl = result.LoginUrl,
      singleUseCode = result.SingleUseCode,
      notificationChannel = result.NotificationChannel.ToString()
  });
}

Parametere - Inn

promsApiBaseUrl skal være https://proms2.hemit.org/PromsWebApi

Parametere – Ut

Feilsituasjoner

Hvis responsen resulterer i “id”: “00000000-0000-0000-0000-000000000000” er det ikke generert noe bestilling. Dette skjer hvis fødselsnummeret ikke eksisterer. Ellers kan følgende feilsituasjoner oppstå: